БАРС

 • Потрібна оперативна інформація про стан справ у бізнесі?
 • Необхідно об'єднати роботу всіх підрозділів в одній системі?
 • Система має дозволяти масштабувати бізнес?
Бизнес-кейс
Автоматизація процесів господарської, фінансової та організаційно-управлінської діяльності підрозділів підприємства

Контроль ключових показників діяльності підприємства

06.10.2022

Група компаній «БАРС» - це спеціалізовані підприємства, які здійснюють реалізацію скрапленого газу через мережу власних АГЗП, кількість яких більше 50 одиниць. Дані АГЗП являють собою автомобільні заправні пункти модульного типу. 

На поточний момент група компаній «БАРС» має власні (в т.ч. орендовані) газові сховища в Полтавській та Київській областях. 

З метою підвищення ефективності роботи підприємства керівництво компанії прийняло рішення про впровадження нової інформаційної системи, основою якої був обраний програмний продукт «BAS ERP». 

Впровадження комплексної автоматизованої системи мало на меті оптимізацію інформаційної підтримки процесів господарської, фінансової та організаційно-управлінської діяльності підрозділів підприємства, забезпечення користувачів необхідною актуальною інформацією, що наддасть можливість для підвищення контролю за ключовими показниками діяльності підприємства.

В червні 2019 стартував проект з автоматизації бізнес-напрямку торгівлею супутніми товарами на АГЗП. 

З вересня 2019 стартував паралельний проект з автоматизації бізнес-напрямку гуртової торгівлі паливом на програмному продукті «BAS ERP». 

На самому початку робіт було проведено експрес обстеження діяльності групи компаній «БАРС». На підставі даних експрес обстеження був сформований план-графік реалізації проекту який включав: 

 • Етапи виконання та декомпозицію робіт.
 • Оцінку проекту за ресурсами, необхідними для його реалізації.
 • Прогнозну оцінку трудовитрат та тривалість.
 • Календарний план-графік. 

План робіт включав новий, як для загальної практики, але важливий для успішності проекту, етап робіт – моделювання бізнес-процесів підприємства на функціональності типового рішення «BAS ERP». 

На етапі «Моделювання» ключові користувачі групи компаній «БАРС», з допомогою аналітиків виконавця, відобразили найважливіші бізнес-процеси з використанням типової функціональності «BAS ERP». За результатами моделювання:

 • Склали реєстр «розривів» між функціональністю «BAS ERP» та бізнес-процесами.
 • Провели робочі наради, виробили рішення: доопрацьовуємо систему чи міняємо бізнес-процеси.
 • Написали Технічні завдання на доопрацювання «BAS ERP» в тих точках, де були виявлені «розриви» та прийняте рішення щодо необхідності адаптації програми. 

З самого початку проекту робота була вибудована за «спринтами», короткими фазами робіт (два-три тижні) з конкретним кінцевим результатом. Таким же чином формувався і план-графік платежів, що дозволило знизити навантаження на бюджет компанії: не було великих передплат. 

В результаті реалізації проекту були автоматизовані наступні ділянки обліку:

 • Регламентований облік та формування звітності.
 • Управління закупками:
  • по напрямку гуртової торгівлі паливом, зокрема контракти на імпорт палива, облік витрат, пов’язаних із закупівлею та формування собівартості;
  • по напрямку торгівлі супутніми товарами, зокрема формування центрального замовлення з урахуванням залишків та об’ємами попередніх продажів.
  • Управління продажами, взаєморозрахунки з покупцями, оформлення замовлень.
  • Управління грошовими коштами.
  • Управління запасами.
  • Управлінський облік: розробка управлінських звітних форм, необхідних для аналізу та контролю господарської діяльності. 

В лютому 2020 система по обидвом бізнес-напрямкам була запущена в промислову експлуатацію. 

В майбутньому планується автоматизація всіх напрямків діяльності групи компаній «БАРС», з метою планування, аналізу, контролю діяльності по всій групі компаній та видам діяльності.

Застосовані продукти
 • images/products/boxes/erp/p-2.png
Разделитель
 • Автоматизовано регламентований та управлінський облік паливного підприємства;
 • Мінімізовано ручну роботу співробітників з виконання робіт;
 • Автоматизовано процес управління закупками, зокрема контракти на імпорт палива;
 • Автоматизовано облік витрат, пов’язаних із закупівлею та формування собівартості;
Застосовані продукти:
BAS ERP;
Галузь:
Паливна галузь
Функціональна область:
Комплексна автоматизація
Кількість робочих місць:
30
Підписатися на розсилку

Раніше інших дізнавайтеся про спеціальні пропозиції, рекомендовані тарифи та новинки

Зв'язатися з нами

Close
Связаться с нами

Зв'язатися
з нами

Обратный звонок
Callback Viber Telephone Support Tech Support
Callback
Close